Skydd mot olyckor

Alla har vi ansvar för att minska antalet olyckor och konsekvenserna av en eventuell olycka.

I Lag om skydd mot olyckor Länk till annan webbplats. som trädde i kraft 1 januari 2004 förtydligas allas ansvar. Även du som enskild innevånare har ett ansvar för din egen säkerhet.

Vi arbetar aktivt med att det ska kännas tryggt att bo, arbeta och vistas i Tyresö!

I samarbete med bland annat Södertörns brandförsvarsförbund arbetar vi fram olika handlingsplaner för att förebygga olyckor och skulle olyckan väl vara framme så ska konsekvenserna blir så begränsade som möjligt. 

Säkerhet i vardagen och i hemmet

 • Aktuellt om brandrisk

  Vill du veta om räddningstjänsten avråder från eldning eller om det är eldningsförbud? När det inte finns aktuell information här på tyreso.se, finns det andra sätt att få information om brandrisken i skog och mark – i första hand på Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats.
 • Brandkunskap för barnen

  I kommunens förskolor och skolor har man åldersspecifika utbildningar tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund. På denna sida hittar du även material där du kan lära dig brandskydd tillsammans med Flammy
 • Brandsäkerhet

  Här kan få tips för ditt eget brandskydd hemma
 • Fyrverkerier

  I Tyresö behöver du polistillstånd för att använda fyrverkerier utom på nyårsafton kl 18.00 till nyårsdagen kl 02.00. I vissa tätbebyggda områden inom kommunen är det dock alltid förbjudet med fyrverkerier.
 • Förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö

  Det finns mycket du kan göra själv för att förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. 
 • Nödsituation

  Är du i en nödsituation och behöver hjälp? Slå 112 för larm till polis, ambulans och brandkår. Vänta på svar från SOS Alarmering.
 • Studentfirande - bra att veta

  Vid studentfirande hör det ofta till att färdas i utsmyckade fordon. Normalt sett är det inte tillåtet att färdas på släp men om vissa krav är uppfyllda så är det tillåtet vid korta tillfälliga transporter, även i Tyresö. Riskera inte säkerheten. Låt studentfirandet bli lyckligt och säkert.
 • Trafiksäkerhetsdagen

  Den årliga trafiksäkerhetsdagen är pausad från 2024. Istället kan du besöka brandstationens öppet hus söndag 9 juni.
Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 april 2021

Hitta på sidan