Orange Day

Den 25 november är det FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Dagen uppmärksammas genom kampanjen Orange Day.

Orange Day är en global kampanj som syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om problemet med våld mot kvinnor och flickor samt att öka politisk vilja och resurser för att förebygga och få ett slut på alla former av våld mot kvinnor och flickor i alla delar av världen

Sedan några år tillbaka har Tyresö kommun politiskt beslutat att uppmärksamma Orange Day. 

Hur det uppmärksammas varje år kommer att presenteras i en nyhet när det närmar sig.

Läs med om kommunens stöd och hjälp mot våld i nära relationer

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 april 2022

Hitta på sidan