Grannsamverkan

Målet med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden. Genom grannsamverkan blir bostadsområden inte lika attraktiva för brottslig verksamhet. Ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig avskräcker och försvårar för tjuven.

Grannsamverkan är ett effektivt och beprövat sätt, ett samarbete mellan polisen, kommunen och de boende i ett område. Grannsamverkan är lika viktigt i flerfamiljshus som i villaområden.

Där grannsamverkan finns brukar antalet brott minska snabbt. De som deltar finner också ofta en ny gemenskap och boendemiljön blir mycket trivsammare. 

I Tyresö finns just nu drygt 200 grannsamverkansombud
som vardera ansvarar för grannsamverkan i sitt kvarter/område. Tillsammans
utgör det många hushåll i kommunen som är aktiva i grannsamverkan.

Det är Tyresö kommun som tillsammans med polisen organiserar och samordnar arbetet med grannsamverkan.

Ett självklart mål är minska bostadsinbrotten i kommun och ett sätt är genom arbetet med grannsamverkan. Tyresö kommun arbetar med att vidareutveckla nuvarande grannsamverkansområden och målet är att fler grannsamverkansområden ska bildas.

Mer om grannsamverkan

 • Detta är grannsamverkan

  Det är polisen och kommunen som ansvarar för grannsamverkan och det bygger på ett samarbete mellan polisen, kommunen och de boende i ett område.
 • Så startar du grannsamverkan

  Vem som helst som bor i Tyresö kan starta grannsamverkan. Grannsamverkan är ett sätt att förhindra brott och öka tryggheten i och kring ditt boende tillsammans med dina grannar. 
 • Skyltning mot brott

  En effektiv del i grannsamverkan är att sätta upp skyltar i området för att tydligt markera att här har vi grannsamverkan och vi hjälps åt att hålla koll på området.
 • Information och extra tillsyn

  Genom grannsamverkan får de anslutna hushållen ta del av information som skickas ifrån kommunen och polisen. Information skickas till de kontaktombud som som finns i varje grannsamverkansområde.
 • Brottsförebyggande skyddsåtgärder

  Det finns flera sätt att skydda sig mot inbrott och försvåra för inbrottstjuven om denna väl tar sig in. Man brukar tala om det fysiska- och mekaniska skyddet med dörrar, fönster, lås osv. Det finns även det responderande- och tekniska skyddet med olika typer av larmlösningar. Sedan handlar det om sådana åtgärder som görs för att försvåra för inbrottstjuven.
 • Tips och åtgärder mot inbrott

  Det är viktigt att du och dina grannar hjälps åt att få era bostäder att se bebodda ut även om ingen är hemma och att det grundläggande skyddet fungerar.
Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 juni 2024

Hitta på sidan