Drogförebyggande arbete

Tyresö kommun satsar på drogförebyggande arbete. Kommunens målsättning är att höja debutåldern för alkoholkonsumtion bland ungdomar, minska berusningsdrickande och på sikt få ett narkotikafritt samhälle.

Tyresö kommun ska sträva mot de nationella målen för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken). Kommunen ska arbeta långsiktigt med förebyggande arbete och tillgänglighetsbegränsande åtgärder för att minska drogernas medicinska, ekonomiska och sociala skadeverkningar. Forsknings- och kunskapsbaserade arbetsmetoder ska användas. Samverkan såväl inom kommunorganisationen som med andra aktörer är nödvändig för att få goda resultat av det förebyggande arbetet.

Inriktningen för Tyresö kommuns drogförebyggande arbete är att:

 • minska den skadliga konsumtionen av alkohol och tobak samt motverka konsumtionen av andra droger .
 • skydda barn och ungdomar mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak.
 • minska berusningsdrickandet och det alkoholrelaterade våldet.

Tyresö kommun har fastslagit en strategi för att minska kriminalitet bland unga, där även alkohol, narkotika, dopning och tobak är en central del.

I Tyresös kommunala grundskolor finns det även en fastslagen alkohol- och drogpolicy.


Drogförebyggande

 • Langning

  Langning och illegal alkoholförsäljning till ungdomar är ett problem i bland annat Tyresö. Vi arbetar sedan länge mot langning i Tyresö. Men vem är det som langar egentligen?
 • Stockholmsenkäten

  Under våren 2022 genomfördes Stockholmsenkäten bland skolungdomar. Enkäten handlar om att kartlägga ungdomars drogvanor, kriminalitet, skolk, psykisk ohälsa, skola, trivsel och levnadsförhållanden över tid.
 • Tonårsresan

  Tonårsresan är en bussresa i tonåringarnas fotspår för dig som är tonårsförälder. Under cirka 2 timmar får du besöka platser i Tyresö som är aktuella i ungdomssammanhang.
Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 juni 2022