Bevakning och väktare

Här kan du läsa om hur väktarna arbetar både förebyggande och vid larm. Ett av syftena med bevakningen är att arbeta preventivt för att skapa en trygg och säker kommun för de som bor, verkar och vistas i kommunen.

Samtidigt som väktarna vistas på olika platser i kommunen ronderar de kring kommunens fastigheter och tar hand om egendomsskydd med teknisk felavhjälpning vid ex larm.

Bevakningsuppdraget går också ut på att tänka kreativt och att komma med förslag på nya lösningar på uppkomna utmaningar. Det inbegriper att aktivt samarbeta med de interna och externa verksamheter och aktörer som kommunen anvisar.

Vi har två väktarbilar som rullar i Tyresö enligt uppgjort schema och fastighetsavdelningen, säkerhetsenheten samt Tyresö bostäder är kravställare.
Det finns även en extra bil som bara rullar på nätterna fredagar och lördagar.

Målet är att vi tillsammans ska verka för att skadegörelsen minimeras samt att antalet larm minskar.

Första insatsperson - FiP i Tyresö

När den enskilde inte kan släcka branden, eller när den enskilde inte finns på plats betyder det inte nödvändigtvis att räddningsinsatsen måste vänta till dess att räddningstjänsten kommer fram. Här kan en första insatsperson snabbt göra en insats och rädda stora värden. Genom att använda personal som redan idag rör sig i kommunen som första insatspersoner ökar sannolikheten för en snabb räddningsinsats till en kostnad som inte behöver vara särskilt stor.

Kommunens väktare har speciell utbildning och väktarbilen är utrustad med 2 brandsläckare, en DEF samt Rakelterminal. Konceptet har visat stor nytta både för kommunernas olika förvaltningar att bryta skadeutvecklingen i ett tidigt skede och för räddningscentralens strategiska beslut med en snabb lägesrapport.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 april 2021