Information och extra tillsyn

Genom grannsamverkan får de anslutna hushållen ta del av information som skickas ifrån kommunen och polisen. Information skickas till de kontaktombud som som finns i varje grannsamverkansområde.

Det är sedan de olika kontaktombuden i varje område som skickar informationen vidare till anslutna hushåll i sitt grannsamverkansområde.

Syftet med utskicken är att du och dina grannar ska få validerad information om inbrottsrelaterade polisanmälningar och påminnelse om förebyggande åtgärder. Detta för att stoppa fortsatta inbrottsförsök.

De är upp till varje grannsamverkansområde hur många kontaktombud man vill ha. Man brukar dock rekommendera 10-15 hushåll för varje kontaktombud. Är man ett större grannsamverkansområde kan man vara flera kontaktombud.

Information som skickas till grannsamverkansombuden

  • Inbrottsinformation utifrån statistik från polisen.
  • Tips och råd, om till exempel förebyggande åtgärder och skydd.
  • Eventuellt annan viktig information som har med det brottsliga förebyggande arbetet att göra.
Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 juni 2024