Detta är grannsamverkan

Det är polisen och kommunen som ansvarar för grannsamverkan och det bygger på ett samarbete mellan polisen, kommunen och de boende i ett område.

 Grannsamverkan innebär att

  • du som boende är engagerad, extra uppmärksam och reagerar på onaturlig aktivitet i ditt område.
  • du bryr dig om dina grannar, vilket leder till ökad gemenskap i grannskapet.
  • du tar del av informationsutskick från kommunen och polis, förmedlar informationen vidare till dina grannar. Tar del av informationskampanjer gällande förebyggande åtgärder och insatser.
  • du har en bra kontakt med sina grannar, kommunen, polisen, fastighetsägare.

Samverkan mellan grannar får inte blandas ihop med medborgargarden.

Grannsamverkan handlar om att människor i grannskapet skärper vaksamheten och håller naturlig kontakt med varandra. Det är de boende själva i ett grannsamverkansområde som bestämmer hur kontakten ska se ut. Vanligen sprids information mellan de boende genom sms-kedjor, via e-post eller sociala medier.

Det räcker inte med att sätta upp skyltar i området som det står grannsamverkan på, för att grannsamverkan ska ha en effekt på brottsligheten. Uppmärksamhet och engagemang i att tillsammans hjälpas åt att förhindra brott i det egna bostadsområdet utgör grunden för grannsamverkan.

Det innebär att alla i området är mer uppmärksamma på vilka som rör sig i området, noterar det som verkar misstänkt eller konstigt och tillkallar polis vid pågående brott som till exempel ett pågående inbrott, ringer du 112.

Om du ser något som kan sättas i samband med ett tidigare inbrott, eller annan brottslighet, eller vill lämna tips till polisen som kan vara till nytta i en polisutredning ombeds den boende i området att tipsa polisen genom att ringa 11414 eller lämna tips via polisens hemsida.

Starta grannsamverkan

När ni i ert område är överens om att ni vill starta grannsamverkan kontaktar ni säkerhetsenheten på kommunen. Det är ni boende, fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar i ert område/trapphus som initierar start av grannsamverkan. Steg ett är att utse ett kontaktombud i ditt blivande grannsamverkansområde.

Hur du startar grannsamverkan

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 februari 2024