Krisberedskap

Vad behöver du tänka på vid kris? Vilket är ditt ansvar och vilket ansvar har kommunen? Här kan du läsa om vikten av att vara förberedd vid en kris.

Din och kommunens krisberedskap

  • Din krisberedskap

    Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Här hittar du information så du kan bygga upp din egen krisberedskap. Du kan också läsa om hur kommunen kan komma att varna och informera hushållen vid en större olycka eller kris.
  • Kommunens krisberedskap

    En kommun ska kunna leda verksamheter effektivt vid en kris - till exempel vid långvariga avbrott i el- eller vattenförsörjningen, oväder som leder till översvämningar eller snökaos.
Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 september 2023

Hitta på sidan