Skyltning mot brott

En effektiv del i grannsamverkan är att sätta upp skyltar i området för att tydligt markera att här har vi grannsamverkan och vi hjälps åt att hålla koll på området.

Grannsamverkansskylt

Skyltningen indikerar att de boende i området:

  • Har genomfört förebyggande åtgärder
  • Är extra uppmärksamma
  • Vet vad som ska göras om de misstänker att ett brott ska begås och om vad ska göras vid pågående brott.

Skyltningen består av grannsamverkansskyltar och klistermärken att sätta upp på sina egna fastigheter.

Beställa skyltar

Skyltar beställs av kommunen med hjälp av polisen. Vid önskemål om nya skyltar kontakta Tyresö kommun, säkerhetsenheten.

Att tänka på när ni sätter upp skylten

  • Skyltarna ska sitta vid de större infarterna, vägar och gångvägar, till området.
  • Det är tänkt att varje område behöver ca 3-5 skyltar
  • Skyltarna får inte placeras så att de strider mot kommunens byggregler. Kontrollera med kommunen innan ni sätter upp skyltarna.
  • I flerfamiljshus måste man kontakta fastighetsägaren, om de inte är med och startar upp, för godkännande av placeringen.
  • Utanför tättbebyggt område är det Länsstyrelsen som ger tillstånd för uppsättning av skyltar.
  • Om området är placerat så att allmän väg går igenom området så är det i princip inte tillåtet att sätta upp skyltar vid den allmänna vägen. Kontakta kommunen för rådgivning.


Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 december 2023

Hitta på sidan