Ett tryggare Granängsringen

Inom satsningen Ett tryggare Granängsringen tar kommunen tillsammans med Tyresö Bostäder, föreningar, polis, näringsliv och de boende gemensamt ansvar för att öka tryggheten i området.

Logotyp Ett tryggare Granängsringen

Målbild

Målbilden är att: Granängsringen är en trygg och levande stadsdel med naturligt flöde av människor. Ytor används av alla medborgare och Granängsringen är ett nav för aktiviteter, fest och evenemang. De boende känner stolthet, delaktighet och framtidstro.

Genomförda aktiviteter

Sedan starten 2019 har mycket hänt och arbetet fortsätter kontinuerligt.

 • En allaktiviteteslokal har öppnat för att skapa en mötesplats för boende i området och övriga Tyresöbor.
 • Arbetsmarknadsprojekt för nyanlända kvinnor.
 • Ökad närvaro av polisen i området.
 • Störningsjour med väktare har införts.
 • 20 odlingslådor där boende själva kan odla har satts upp.
Odlingslådor i Granängsringen

20 odlingslådor har ställts i ordning där boende själva kan odla.

 • Buskar har klippts ned och snyggats till för att ge öppnare ytor och tryggare miljö.
 • Paviljonger för grillning och samvaro har byggts.
Nybyggd paviljong i Granängsringen

Paviljonger med belysning.

 • Fritidsbank har öppnats med utlåning av fritidsprylar för både sommar- och vinteraktiviteter.
 • En minigolfbana har anlagts med möjlighet att låna gratis bollar och klubbor.
 • Ett utegym som alla får använda har anlagts.
Sopsugsanläggning
 • 80 feriearbetare från närområdet arbetar under sommaren med att måla, klippa gräs, snickra, plantera och mycket mer.
 • En trygghetsbesiktning av utemiljön har gjorts, av vilka platser som är otrygga. Uppföljning planeras 2024.
 • En trygghetsbesiktning av byggnader har genomförts.
 • Utebelysningen har förstärkts och förbättrats för att öka tryggheten.
 • Förstärkning av skalskydd i fastigheterna med nytt passersystem har införts.
 • Idrott utan gränser driver projekt för att få fler skolungdomar att idrotta i skolorna i närområdet.
 • Trygghetsvandringsgrupper med idrottsföreningar genomförs.
 • Trygghetsvärdar har ökat sin närvaro i området tillsammans med övriga aktörer, såsom polis, väktare, fältassistenter och fritidsgårdens uppsökare.
 • Översyn av bommar har gjorts för att förhindra mycket trafik inne i området.
 • Kommunens arbetsmarknadsenhet arbetar riktat i området för att stödja de som är på väg ut i arbetslivet, både unga och äldre.

Allaktivitetslokalen – en mötesplats för alla

I lokalen vid torget på Granängsringen 60 (som väntar på ett vinnande namnförslag) finns mötesrum, studio och bokningsbara lokaler för till exempel föreläsningar, föreställningar och sammankomster. Kulturskolan har kostnadsfri öppen verksamhet för barn och unga på torsdagar. Kommunstyrelsens ordförande har sin arbetsplats här varje fredag.

Vill du använda lokalen? Titta in eller kontakta anna.ljunghagen@tyreso.se

Vill du vara med och göra Granängsringen tryggt?

Är ditt företag eller förening intresserad av att veta mer, kontakta samordnare Tomas Olausson på tomas.olausson@tyreso.se eller telefon 08-578 297 41

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 april 2024