Ett tryggare Granängsringen

Kommunen har startat en satsning där vi tillsammans med Tyresö Bostäder, föreningar, polis, näringsliv och de boende gemensamt tar ansvar för att öka tryggheten i Granängsringen.

Logotyp Ett tryggare Granängsringen

Satsningen stämmer med Tyresös vision.
Nu gör vi Ringen tryggt – tillsammans ❤

Detta har gjorts:

Här är några av de saker som har genomförts:

 • Polisen har ökat sin närvaro i Granängsringen och har för närvarande kameror uppsatta vid och omkring torget.
 • Tyresö kommun har ansökt om tillstånd för trygghetskameror i området, och inväntar beslut från Integritetsskyddsmyndigheten.
 • Det finns nu en störningsjour med väktare.
 • En sopsugsanläggning har installerats och ger möjlighet till källsortering. Till denna hör också ett omfattande markarbete som kommer att göra området finare.
Sopsugsanläggning
 •  75 feriearbetare deltar i "Tillsammans för Granängsringen" - som från och med 2021 integreras i projektet Ett tryggare Granängsringen. De målar, klipper gräs, krattar, snickrar, planterar och mycket mer.
 • Fasader och balkonger tvättas, här ser du skillnad före och efter.
Fasadtvätt Granängsringen
 • En trygghetsbesiktning av utemiljön har gjorts av vilka platser som är otrygga i Granängsringen.
 • Buskar har klippts ned och snyggats till för att ge öppnare ytor och tryggare miljö.
Klippta buskar och träd
 • En trygghetsbesiktning av byggnader har också genomförts.
 • Utebelysningen har förstärkts och förbättrats.
Bättre belysning, fler lampor
 • Insatser mot oriktiga hyresförhållanden.
 • Idrott utan gränser har startat projekt för att få fler skolungdomar att idrotta i Njupkärrs skola och Nyboda skola.
 • Enkät i maj 2020 till alla hushåll i Granängsringen där de får rangordna och ge förslag på vad de vill ha på innergården. Läs om enkätresultatet.
 • Trygghetsvandringsgrupper med idrottsföreningar.
 • Trygghetsvärdar har ökat sin närvaro i området tillsammans med övriga aktörer, såsom Polis, väktare, fältassistenter och fritidsgården fältare.
 • Fritidsbank med utlåning av fritidsprylar, såsom skridskor.
 • Översyn av bommar för att förhindra mycket trafik inne i Ringen.
 • Fler insatser mot brottslighet och narkotikaanvändning.
 • Kommunens arbetsmarknadsenhet arbetar riktat i området för att stödja de som är på väg ut i arbetslivet, både unga och äldre.

På önskelistan

Flera av dessa planeras för och tas fram tillsammans med boende.

 • Portvärdar
 • Stor härlig naturlekplats
 • Utegym
 • Odlingslådor
 • Konstprojekt
 • Förstärkning av skalskydd med nytt passersystem i form av kodlås
 • Öppen utescen för parkteater och uppträdanden
 • Padelbana
 • Hundrastgård
 • Ett allaktivitetshus
 • Få till verksamhet i ICA-lokalen
 • Pulkabacke
 • Gårdsfest, Tysammansdagar, julmarknad och evenemang.

Målbild

Målbilden är att: Granängsringen är en trygg och levande stadsdel med naturligt flöde av människor. Ytor används av alla medborgare och Granängsringen är ett nav för aktiviteter, fest och evenemang. De boende känner stolthet, delaktighet och framtidstro.

Vill du vara med och göra Granängsringen tryggt?

I augusti 2019 hölls ett första möte med boende och föreningar och tillsammans fick vi fram många olika förslag på vad som kan göras. Sedan dess samarbetar kommunen, Tyresö Bostäder och Polisen för att planera och genomföra satsningar tillsammans med föreningar och boende.

Är ditt företag eller förening intresserad av att veta mer, kontakta samordnare Tomas Olausson på tomas.olausson@tyreso.se eller telefon 08-578 297 41

Sidan publicerad av: Annika Röed
Senast uppdaterad: 29 april 2021