Ett tryggare Granängsringen

Kommunen startade hösten 2019 satsningen Ett tryggare Granängsringen, där vi tillsammans med Tyresö Bostäder, föreningar, polis, näringsliv och de boende gemensamt tar ansvar för att öka tryggheten i området.

Logotyp Ett tryggare Granängsringen

Satsningen om ett bättre och tryggare Granängsringen är i linje med Tyresös övergripande vision Tyresös vision.
Nu gör vi Ringen tryggt – tillsammans ❤

Tyresös vision

Detta har gjorts tidigare:

Här är några av de saker som har genomförts:

 • Projektet Trappsteget ger nyanlända kvinnor i området arbete.
 • Polisen har ökat sin närvaro i Granängsringen.
 • Det finns nu en störningsjour med väktare.
 • 20 odlingslådor där boende själva kan odla


Odlingslådor i Granängsringen

20 odlingslådor har ställt i ordning där boende själva kan odla

 • Buskar har klippts ned och snyggats till för att ge öppnare ytor och tryggare miljö.
 • Nya fina paviljonger för grillning och samvaro.
Nybyggd paviljong i Granängsringen

Nya fina paviljonger med belysning

 • Fritidsbank har öppnats med utlåning av fritidsprylar för både sommar- och vinteraktiviteter.
 • En sopsugsanläggning har installerats och ger möjlighet till källsortering. Till denna hör också ett omfattande markarbete som kommer att göra området finare.
 • En minigolfbana har anlagts med möjlighet att låna gratis bollar och klubbor
 • Ett utegym som alla får använda har anlagts
Sopsugsanläggning
 •  75 feriearbetare under sommaren som målar, klipper gräs, krattar, snickrar, planterar och mycket mer.
 • Fasader och balkonger tvättas.
 • En trygghetsbesiktning av utemiljön har gjorts av vilka platser som är otrygga i Granängsringen.
 • En trygghetsbesiktning av byggnader har också genomförts.
 • Utebelysningen har förstärkts och förbättrats.
 • Förstärkning av skalskydd med nytt passersystem i form av kodlås.
 • Insatser mot oriktiga hyresförhållanden.
 • Idrott utan gränser har startat projekt för att få fler skolungdomar att idrotta i Njupkärrs skola och Nyboda skola.
 • Trygghetsvandringsgrupper med idrottsföreningar.
 • Trygghetsvärdar har ökat sin närvaro i området tillsammans med övriga aktörer, såsom Polis, väktare, fältassistenter och fritidsgården fältare.
 • Översyn av bommar för att förhindra mycket trafik inne i Ringen.
 • Fler insatser mot brottslighet och narkotikaanvändning.
 • Kommunens arbetsmarknadsenhet arbetar riktat i området för att stödja de som är på väg ut i arbetslivet, både unga och äldre.
 • Enkät i maj 2020 till alla hushåll i Granängsringen där de får rangordna och ge förslag på vad de vill ha på innergården. Läs om enkätresultatet.

På gång

 • Mötesplats i lokal - en allaktiviteteslokal renoveras

Målbild

Målbilden är att: Granängsringen är en trygg och levande stadsdel med naturligt flöde av människor. Ytor används av alla medborgare och Granängsringen är ett nav för aktiviteter, fest och evenemang. De boende känner stolthet, delaktighet och framtidstro.

Vill du vara med och göra Granängsringen tryggt?

I augusti 2019 hölls ett första möte med boende och föreningar och tillsammans fick vi fram många olika förslag på vad som kan göras. Sedan dess samarbetar kommunen, Tyresö Bostäder och Polisen för att planera och genomföra satsningar tillsammans med föreningar och boende.

Är ditt företag eller förening intresserad av att veta mer, kontakta samordnare Tomas Olausson på tomas.olausson@tyreso.se eller telefon 08-578 297 41

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 oktober 2023