Trygghetsvandra

Vill du bidra till trygghet i kommunen? Att vistas ute som en trygg person är ett bra sätt att kunna bidra.

Genom att fler människor vistas ute i trygghetsskapande syfte minskas risken för brott så som exempelvis skadegörelse och stölder. Dessutom blir utemiljön en tryggare plats för alla som på ett positivt sätt vill umgås och vistas där.

I Tyresö finns det flera aktörer som verkar ute - väktare, fältassistenter, uppsökande fritidsledare samt föreningar.

Du som privatperson är en viktig del i trygghetsarbetet och kan på olika sätt engagera dig, bland annat genom grannsamverkan, men också att själv ta en extra promenad eller cykeltur i kommunen. Om du vill låna väst och få lite stöttning i detta är du välkommen att besöka fritidsgårdarna i kommunen.

Här kan du läsa mer om fritidsgårdarna.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 november 2022

Hitta på sidan