Brottsstatistik

Här finns länkar och verktyg för att ta del av brottsstatistik, såväl aktuell som bakåt i tiden.

Att tolka statistik

Hur statistiken kan tolkas beror på många faktorer, inte minst att brottsstatistik grundar sig på anmälda brott, vilka inte är utredda eller har fallit en dom på. Mörkertal, de brott som begås men som inte anmäls, är även det en viktig del att ha med i åtanke. Olika områden förväntas ha en ökad mängd brott i proportion till hur många människor som vistas på platsen, och huruvida polisen arbetar mot en viss brottskategori eller inte påverkar såklart antal anmälningar. Narkotikabrott är ett tydligt exempel på brott som ökar om polisen arbetar uppsökande och riktar sina insatser mot den problematiken.

På BRÅ kan du läsa mer om påverkansfaktorer vid tolkning av brottsstatistik.

Tolka statistiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök statistik

På Brottsförebyggande rådets hemsida kan du själv söka brottsstatistik för det område och den tidsperiod du är intresserad av.

Sök statistiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polisen har olika brottskoder, som förklarar vilka brott som avses, det kan du läsa om i Brottsförebyggande rådets (BRÅ) klassificering av brott.

Brå:s klassificering av brott pdf

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 oktober 2020