Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Tyresö får äldre- och omsorgsnämnd

18 april 2018.

Från och med den 1 januari 2019 får Tyresö kommun en ny nämndorganisation. Syftet är bland annat att lyfta fram äldrefrågorna, stärka integration och anpassa den politiska nämndstrukturen till ett växande Tyresö.

Överenskommelsen om en ny nämndorganisation är fattat över partigränserna, så samtliga partier är överens om att den nya organisationen är bättre anpassad efter dagens behov.

- Vi har haft konstruktiva diskussioner och till slut lyckats enas om en gemensam nämndorganisation som vi alla är nöjda med, säger kommunfullmäktiges ordförande Mats Fält (M) som har varit sammankallande i arbetsgruppen.

Han får stöd av kollegan och vice ordförande i kommunfullmäktige Anders Linder (S) som även han understryker att diskussionerna har varit givande och framgångsrika.

- Vi är nöjda med det vi kommit fram till, och tror att detta kommer att underlätta vårt arbete framöver. Det är också skönt att vara i hamn med en fråga som har diskuterats ett tag, säger han.

Det är dagens socialnämnd och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd som nu delas upp i tre olika nämnder:

  • Äldre- och omsorgsnämnden, med ansvar för äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
  • Social- och arbetsmarknadsnämnden, med ansvar för individ- och familjeomsorgen samt arbetsmarknad och integration.
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, med ansvar för gymnasie- och v
Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 september 2018
Upp

Hitta på sidan