Nu går startskottet för nya Fornudden

20 juni 2018.

Nästa vecka påbörjas upprustningen av Fornudden. Nu har planen vunnit laga kraft och inom ett par år finns både en mer ändamålsenlig skola och ett modernt vård- och omsorgsboende på plats. Dessutom i direkt anslutning till en parkmiljö, som också den fått sig en rejäl ansiktslyftning.

Illustration Fornudden

- Det är positivt att våra satsningar på skola och äldreomsorg i Trollbäcken nu kommer vidare, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) i en kommentar.

- Vi har stor respekt för att det funnits olika åsikter i frågan men är övertygade om att detta är den bästa lösningen. Den nya skolan är helt nödvändig för att möta Trollbäckens behov av fler skolplatser och behovet av ny äldreomsorg i kommunen är stort. Tillsammans med den historiska satsningen på parkmiljön skapar vi en här en härlig miljö för alla åldrar.

Upprustningen av själva parken har redan påbörjats. Nya gångvägar, nya parkbänkar, bättre belysning och nya blomsterplanteringar kommer att finnas på plats när den centrala parkdelen återinvigs den 28 augusti. Framöver ska besökare också kunna njuta av utsikten mot Drevviken från soldäck, vandringsspänger och nya sittplatser.

Parallellt med detta arbete pågår förberedelser för byggprojektet av nya skolan och vård -och omsorgsboendet. Redan under midsommarveckan förbereder kommunen uppställningen av skolans temporära lokaler för kök, matsal och omklädningsrum. Markarbeten kommer pågå under sommaren och allt ska stå klart i september, lagom till den planerade rivningen av den nuvarande gymnastiksalen och matsalen i oktober/november.

Den nya skolan ersätter den befintliga Fornuddens skola och ska byggas för fyra parallellklasser i årskurs F-3 samt tre parallellklasser i årskurs 4-9.

Även vård- och omsorgsboendets Ängsgården ska enligt plan rivas under september/oktober för att ge plats åt ett modernare och större boende med 50-60 lägenheter jämfört med de tidigare 20 platserna.

Byggstart för både skola och vård-och omsorgsboendet beräknas till årsskiftet 2018/2019 och förhoppningen är att boendet står klart till sommaren 2020 och skolan vid årsskiftet 2020/2021.

Verksamheten ska störas så lite som möjligt under arbetets gång, men det befintliga övergångsstället mellan skolan och fotbollsplanen kommer att stängas för allmänheten. Istället hänvisas till det befintliga övergångsstället söderut. Samtliga gångvägar kommer också att säkras under byggperioden.

Läs mer om Fornuddsprojektet: www.tyreso.se/fornudden

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 september 2018

Hitta på sidan