Tyresö kommun ökar inköpen av svenskt kött

16 oktober 2018.
För att stödja Sveriges bönder har Tyresö kommun beslutat att stödköpa svenskt kött. Merkostnaderna beräknas till 500 000 kronor.

Under sommaren drabbades Sverige av svår torka vilket resulterade i foderbrist hos djuren och ett ökat behov av nödslakt. Genom att öka efterfrågan på svenskt kött går det att lösa en del av de tillfälliga problemen. I Tyresö kommun finns möjlighet att påverka inköpen av svenskt kött inom gällande avtal, även om konsekvensen blir högre kostnader.

Kommunstyrelsen beslutade därför vid sitt senaste sammanträde att utöka andelen svenskt kött i inköpen med start i oktober 2018 fram till mars 2019. Beställarna i kommunens e-handelssystem kommer att hänvisas till köttprodukter med svenskt ursprung.

Merkostnaderna beräknas till 500 tkr vilket finansieras inom kommunstyrelseförvaltningen. I april beaktas behoven i samband med ny upphandling.

- Svårigheter för många bönder gör att vi har tittat på detta och ser att vi genom att öka andelen svenskt kött som vi köper in dels kan bidra till att lätta situationen för bönder, dels bidra till mer närproducerat och till mer hållbara inköp, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Kontakt

Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande, tel 08-578 291 31
fredrik.sawestahl@tyreso.se

Katja Bähr, upphandlingschef, tel 08-578 291 55
katja.bahr@tyreso.se

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 maj 2021

Hitta på sidan