Pressmeddelanden

Pressmeddelanden 2024

 • 10-årigt traineesamarbete stärker socialtjänsten i Huddinge, Nacka och Tyresö

  (Pressmeddelande 24-03-07) "Huddingetrainee: Socionom" är ett samarbetsprogram mellan Huddinge, Nacka och Tyresö kommuner för att stärka kompetensförsörjningen inom socialtjänsten och erbjuda praktisk erfarenhet för socionomstudenter. I år fyller samarbetet 10 år och hittills har 445 studenter gått programmet och fått en bra start till yrkeslivet som socionom.
 • Stöd för Tyresös småbarnsföräldrar – snart under ett tak

  (Pressmeddelande 24-03-05) Tyresö kommun har kommit överens med Region Stockholm om att starta en familjecentral i kommunen. Det ska leda till högre kvalitet på stödet till småbarnsföräldrar, effektivisering och ökad samverkan.

Pressmeddelanden 2023

 • Tyresö ingår partnerskap med ukrainska staden Bilohorodka

  (Pressmeddelande 23-09-04) Tyresö kommun har undertecknat ett så kallat ”letter of intent”, en avsiktsförklaring, tillsammans med den ukrainska kommunen Bilohorodka. Intentionen är att starta upp ett samarbete och utbyte mellan de två kommunerna. Som en start på partnerskapet tog Tyresö emot 20 ukrainska barn på sommarlov i augusti.
 • Ukrainare i Tyresö får lära sig svenska hos sfi

  (Pressmeddelande 2023-04-04) Kommunstyrelsen i Tyresö kommun beslutade den 4 april 2023 att vuxna flyktingar som har kommit till Tyresö enligt massflyktsdirektivet får studera svenska för invandrare, sfi.

Pressmeddelanden 2022

 • Cynthia Runefjärd blir ny kommundirektör i Tyresö

  (Pressmeddelande 22-05-03) Cynthia Runefjärd blir ny kommundirektör i Tyresö, med början den 15 augusti. Hon kommer närmast från en roll som socialchef och utbildningschef i Kungsbacka kommun.
 • Nyanlända kvinnor skapar trivsel i Granängsringen

  (Pressmeddelande 22-02-08.) Nya lokalvårdare har övertagit städningen i Granängsringen i Tyresö. Gruppen består av några av områdets egna boende som har fått arbete via Tyresö kommun och Tyresö Bostäder. De jobbar med att hålla rent i trappuppgångar och andra allmänna utrymmen. Projektet är en del av kommunens jämställdhetsarbete och har i syfte att skapa ökad trivsel och trygghet i området.
 • Tyresö är första kommun att beräkna sitt klimatavtryck med hjälp av ny metod

  (Pressmeddelande 22-05-05) Tyresö kommun är först ut med att beräkna verksamhetens totala klimatavtryck med hjälp av greentech-företaget Svalnas nya metod. Kommunens alla inköp har analyserats och varje förvaltning kan nu utforska och göra åtgärder för att minska sitt avtryck. Kartläggningen presenteras i ett lättförståeligt webbverktyg.

Pressmeddelanden 2021

 • Bra ekonomiskt resultat för Tyresö kommun

  2020 års resultat för Tyresö kommun innebär ett överskott på 193,9 miljoner kronor. Jämfört med 2019, då kommunen redovisade ett överskott på 99 miljoner kronor, innebär resultatet en förbättring på 94,9 miljoner kronor.
 • Utbildning för nyanlända undersköterskor startar i Tyresö kommun

  Sverige har ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg. För att ta tillvara den kompetens och erfarenhet som många nyanlända besitter har Länsstyrelsen i Stockholm tagit initiativ till en utbildning i svenska för vårdutbildade – SFV. Anordnare är C3L/Tyresö komvux och den första kursstarten är den 22 mars.

Pressmeddelanden 2020

 • Hundrade Fritidsbanken öppnar i Tyresö

  Nu kan du låna sport- och friluftsutrustning gratis på 100 platser i landet. 1 oktober invigs nämligen den 100:e Fritidsbanken och den ligger i Tyresö, utanför Stockholm. I tider av ökat stillasittande behöver vi sänka trösklarna för fysisk aktivitet och Tyresö blir landets 89:e kommun med en eller flera fritidsbanker.
 • Jämställda löner i Tyresö kommun

  Tyresö kommun fortsätter sin positiva utveckling när det gäller att minska löneskillnader mellan kvinnor och män. Skillnaden mellan samtliga kvinnliga anställdas medellöner och samtliga mäns medellöner uppgick till 1,7 procent förra året.
 • 99 miljoner i överskott för Tyresö kommun

  2019 års resultat för Tyresö kommun innebär ett överskott på 99 miljoner kronor. Jämfört med 2018 är resultatet en förbättring med hela 123,4 miljoner kronor.

Pressmeddelanden 2019

 • 1 200 Tyresöbor får tycka till om kommunen

  Pressmeddelande 2019-08-29. Hur är det att leva och bo i Tyresö? Vad kan kommunen göra för att förbättra för invånarna? Nu får 1 200 slumpmässigt utvalda Tyresöbor tycka till i SCBs medborgarundersökning.
 • Tyresö värd för regional fritidsmässa

  Pressmeddelande 2019-08-26. Fritidsmässan minfritid.nu är Sveriges största mässa för personer med funktionsnedsättning. I år arrangeras den på Kulturcentrum Kvarnhjulet i Tyresö den 13 september klockan 10.00-15.00. Programmet är späckat med prova på-aktiviteter, workshops och underhållning med bland andra Renaida.
 • Tyresö medeltidsdagar

  Pressmeddelande 2019-05-13. Den dramatiska kampen mellan två systrar är temat på årets tornerspel när det åter är dags för Tyresö medeltidsdagar på Lilla Tyresö den 25–26 maj. Under två dagar blir det tornerspel, marknad, mat, uppträdande och aktiviteter i historisk miljö för hela familjen.
 • Underskott i Tyresö - målet är en sund ekonomi

  Pressmeddelande 2019-02-18. Tyresö kommuns bokslut för 2018 visar på ett underskott på 24,4 miljoner kronor. "Resultatet är bekymmersamt och visar på ett allvarligt läge i kommunens ekonomi", säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson.

Pressmeddelanden 2018

 • Tyresö kommun ökar inköpen av svenskt kött

  16 oktober 2018. För att stödja Sveriges bönder har Tyresö kommun beslutat att stödköpa svenskt kött. Merkostnaderna beräknas till 500 000 kronor.
 • Zambier studerar renhållning i Tyresö

  17 september 2018. En zambisk delegation är på besök i Tyresö för att studera renhållning och diskutera ett eventuellt framtida partnerskap. Tisdagen den 18 september besöker de olika återvinningsstationer i Tyresö.
 • 10-årsjubileum för Tyresöfestivalen

  22 aug 2018. Tyresö kommun välkomnar invånare och andra nyfikna till Stadsparken lördag den 1 september kl 12.00-17.00. Där blir det härlig festivalstämning med musik, dans, aktiviteter, mingel och mat. Spana in den nya parkourparken och missa inte finalen med Panetoz!
 • Nu går startskottet för nya Fornudden

  20 juni 2018. Nästa vecka påbörjas upprustningen av Fornudden. Nu har planen vunnit laga kraft och inom ett par år finns både en mer ändamålsenlig skola och ett modernt vård- och omsorgsboende på plats. Dessutom i direkt anslutning till en parkmiljö, som också den fått sig en rejäl ansiktslyftning.
 • Tyresö får äldre- och omsorgsnämnd

  18 april 2018. Från och med den 1 januari 2019 får Tyresö kommun en ny nämndorganisation. Syftet är bland annat att lyfta fram äldrefrågorna, stärka integration och anpassa den politiska nämndstrukturen till ett växande Tyresö.
 • Bokslut visar på välbehövligt överskott

  14 februari 2018. Tyresö kommuns bokslut visar för tjugoförsta året i rad positivt resultat med totalt 84,5 miljoner kronor. –Om kommunen ska fortsätta leverera bra verksamhet till invånarna till en rimlig skattekostnad är det nödvändigt med överskott, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl i en kommentar.
 • Tyresö första kommun i Sverige att demenscertifieras

  2 februari 2018. Den 13 februari 2018 besöker H.M. Drottning Silvia Tyresö för att överlämna stiftelsen Silviahemmets certifikat för kunskap om god demensvård. Tyresö är först ut i Sverige med att ha utbildat samtliga medarbetare inom äldreomsorgen i demensvård.
Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2024

Hitta på sidan