Tyresö första kommun i Sverige att demenscertifieras

2 februari 2018.

Den 13 februari 2018 besöker H.M. Drottning Silvia Tyresö för att överlämna stiftelsen Silviahemmets certifikat för kunskap om god demensvård. Tyresö är först ut i Sverige med att ha utbildat samtliga medarbetare inom äldreomsorgen i demensvård.

Tyresö blir därmed den första kommunen någonsin att Silviahemcertifieras i sin helhet.

Tyresö har de senaste åren storsatsat på demensvård och utbildat alla medarbetare som kommer i kontakt med äldre i demensvård. Det innebär att samtliga medarbetare inom äldrevården i kommunen, inom såväl privata som kommunala verksamheter, har genomgått stiftelsen Silviahemmets gedigna demensvårdsutbildning.

− Antalet personer med demenssjukdom ökar för varje år. I Tyresö tänker man därför helt rätt då man valt att samtliga medarbetare inom äldreomsorgen ska ha djupgående kunskaper om hur man vårdar och bemöter personer med demenssjukdom. Nu ser vi fram emot certifieringsdagen i Tyresö − som nu blir den första hela kommunen som certifieras av Silviahemmet, säger Wilhelmina Hoffman, rektor vid Silviahemmet.

Sammanlagt har cirka 450 medarbetare i Tyresö utbildats genom Silviahemmet, en stiftelse som grundats av H.M. Drottning Silvia och som genom utbildningar arbetar med att höja livskvaliteten och förbättra demensvården för personer med demenssjukdom.

De utbildade Tyresömedarbetarna arbetar inom vård- och omsorgsboenden, hemtjänsten, dagverksamhet, gruppboenden och myndigheten för äldre och funktionsnedsättning. All administrativ personal som kommer i kontakt med demenssjuka personer, samt vaktmästare och lokalvårdare vid respektive verksamheter har också genomgått utbildningen.

− Vår satsning är till för att Tyresöborna ska känna sig trygga med att det finns rätt hjälp att få på hemmaplan om man skulle drabbas av demenssjukdom. Vi vill också kunna stödja och bemöta de personer som redan är drabbade, och deras anhöriga, på ett ännu bättre sätt. Nu hoppas vi att fler kommuner tar efter oss och lägger fokus på demensvården. I takt med att svenskarna blir äldre och äldre ökar också risken för demenssjukdom, så investeringar i demensvården handlar i praktiken om ren självbevarelsedrift för att kunna möta framtida behov, säger Magnus Lublin, socialchef i Tyresö kommun.

Certifieringsceremonin är inte öppen för allmänheten. De inbjudna kommer främst att bestå av utbildade medarbetare, ett antal brukare från de utbildade verksamheterna och anhöriga till dessa brukare. I övrigt deltar ett fåtal representanter från socialförvaltningen och kommunledningen.

Ackreditering för press
Certifieringsceremonin sker den 13 februari klockan 15.00. Plats: Tyresö slott.
Ackreditering till certifieringsceremonin i Tyresö görs via socialförvaltningens kommunikatör på e-post: josephine.uppman@tyreso.se

Eventuella frågor kring Drottningens besök i Tyresö hänvisas till: press@royalcourt.se

Kontakter:
Magnus Lublin, förvaltningschef socialförvaltningen Tyresö
Tel: 08-578 297 10
E-post: magnus.lublin@tyreso.se

Wilhelmina Hoffman, rektor Silviahemmet
Tel: 0707-64 46 26
E-post: wilhelmina.hoffman@silviahemmet.se

Om Silviahemmet
Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av H.M. Drottning Silvia 1996. Silviahemmet arbetar med att utveckla vården och omsorgen av personer med demenssjukdom och deras anhöriga, genom bland annat utbildningscertifieringar. Silviasyster- och Silviasjuksköterskeutbildning, samt utbildningscertifieringar av hela enheter, paras med breddutbildningar i praktisk demensvård för olika personalkategorier inom vården. För mer information, besök: www.silviahemmet.se

Om Tyresö
Skärgårdskommunen Tyresö ligger 1,5 mil sydost om Stockholm och har 47 000 invånare. I Tyresö är närheten till naturen central – här finns hela sju naturreservat samt nationalparken Tyresta. Kommunen befinner sig i en expansiv fas och satsar stort på byggnation av nya bostäder i takt med ett stadigt växande invånarantal. Visionen 60 000 Tyresöbor år 2030 är därmed på god väg att realiseras. Tyresö har en väl utbyggd kollektivtrafik och med bil nås Stockholm city på bara 20 minuter – ett strategiskt läge för de 1 100 företag som valt Tyresö som sin bas. För mer information, besök: www.tyreso.se

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 september 2018

Hitta på sidan