Sprayburk

Sorteras som:

Farligt avfall

Detta händer med avfallet sen

Det insamlade farliga avfallet sorteras ut och transporteras vidare till behandlingsanläggning, där det sorteras, behandlas och destrueras, för att fasa ut skadliga ämnen ur kretsloppet.

Läs mer om Farligt avfall


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 mars 2024

Hitta på sidan