Farligt avfall

Farligt avfall kännetecknas av att det har en eller flera farliga egenskaper, det kan till exempel vara giftigt, cancerframkallande, explosivt, stickande, skärande eller brandfarligt.

Symbol farligt avfall

Detta händer med avfallet sen

Det insamlade farliga avfallet sorteras ut och transporteras vidare till Fortums anläggning i Örebro län, där det sorteras, behandlas och destrueras, för att fasa ut skadliga ämnen ur kretsloppet.

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter får inte lämnas på kretsloppscentralen på grund av rådande lagstiftning.
Läs mer farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från hushåll

Hushållen i Tyresö kan lämna sitt farliga avfall på kretsloppscentralen eller mindre mängd till kommunens mobila miljöstation. Kosmetiskt avfall kan du lämna på Kicks i Tyresö centrum.
Läs mer om farligt avfall

Observera att asbesthaltiga material inte tas emot på kretsloppscentralen.
Kontakta valfri avfallsentreprenör.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 augusti 2022

Hitta på sidan