Mediciner

Receptfri och receptbelagd medicin från hushåll.

Avfallssymbol för mediciner

Lämnas på apotek

Om läkemedel hamnar i naturen kan det orsaka hormonella förändringar hos vissa djur. För att minska risken för negativ miljöpåverkan behöver medicinerna sorteras rätt från början. Överbliven medicin lämnas i genomskinlig påse på apoteken. Det gäller både medicin för människor och husdjur exempelvis tabletter, salvor och flytande läkemedel.

Har du överblivna sprutor, kanyler eller insulinpennor kan du lämna dessa hos de flesta apotek i en särskild behållare. Behållaren finns att få eller köpa på apoteket.

Tomma sprutor utan kanyl kan slängas i restavfallspåsen.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 januari 2022

Hitta på sidan