Oljerester (i flaska eller fat)

Sorteras som:

Farligt avfall

Detta händer med avfallet sen

Det insamlade farliga avfallet sorteras ut och transporteras vidare till Fortums anläggning i Örebro län, där det sorteras, behandlas och destrueras, för att fasa ut skadliga ämnen ur kretsloppet.

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter får inte lämnas på kretsloppscentralen på grund av rådande lagstiftning.
Läs mer farligt avfall från verksamheter

Läs mer om Farligt avfall

Mobila miljöstationen

Observera att mobila miljöstationen endast tar emot en mindre mängd avfall. Större mängd oljerester lämnas på kretsloppscentralen.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Hitta på sidan