Oljerester (i flaska eller fat)

Sorteras som:

Farligt avfall

Detta händer med avfallet sen

Det insamlade farliga avfallet sorteras ut och transporteras vidare till behandlingsanläggning, där det sorteras, behandlas och destrueras, för att fasa ut skadliga ämnen ur kretsloppet.

Läs mer om Farligt avfall

Observera att du endast får lämna olja i maximalt 10 litersdunkar på kretsloppscentralen.

Mobila miljöstationen

Observera att Mobila miljöstationen endast tar emot en mindre mängd avfall. Större mängd oljerester lämnas på kretsloppscentralen.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 februari 2024

Hitta på sidan