Kolsyrepatron (tom)

Sorteras som:

Farligt avfall

Lämnas här:

Hos återförsäljare

Kretsloppscentralen, i sorteringshuset

Kretsloppsbilen

Detta händer med avfallet sen

Det insamlade farliga avfallet sorteras ut och transporteras vidare till behandlingsanläggning, där det sorteras, behandlas och destrueras, för att fasa ut skadliga ämnen ur kretsloppet.

Läs mer om Farligt avfall

Observera: kan inte lämnas som grovavfall för hämtning vid fastighet.

Lämna till second hand

Har du saker som går att återanvända? Istället för att slänga kan du skänka dina gamla användbara saker till Pingstkyrkans eller Myrornas insamlingscontainrar på kretsloppscentralen. På så vis får sakerna chans till nytt liv samtidigt som du gör en insats för miljön.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 juni 2023

Hitta på sidan