Gasoltub

Sorteras som:

Farligt avfall

Lämnas här:

Kretsloppscentralen, i sorteringshuset

Hos återförsäljare

Detta händer med avfallet sen

Det insamlade farliga avfallet sorteras ut och transporteras vidare till behandlingsanläggning, där det sorteras, behandlas och destrueras, för att fasa ut skadliga ämnen ur kretsloppet.

Läs mer om Farligt avfall

Observera: kan inte lämnas som grovavfall för hämtning vid fastighet.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 maj 2023

Hitta på sidan