Avhoppare/kriminalitet

Vill du eller någon du känner lämna en kriminell livsstil och/eller ett kriminellt gäng eller nätverk? Vi kan hjälpa dig att få det stöd och skydd som du behöver utifrån din situation.

Du kan även kontakta oss bara för att få råd och då vara helt anonym. Vill du vara anonym är det viktigt att du inte uppger ditt namn i kontakten med oss.

  • Är du under 21 år erbjuds du stöd och skydd från barn- och ungdomsenhetens mottagningsenhet.
  • Har du fyllt 21 år erbjuds du stöd och skydd hos vuxenenheten.

Även du som är orolig för någon närstående kan få stöd av socialtjänsten. Är du i akut behov av skydd ska du alltid ringa 112

Ring vår avhoppartelefon 072-469 51 00

Du som vill lämna en kriminell eller våldsbejakande extremistiskt miljö eller gruppering eller du som är anhörig till en person som befinner sig en sådan situation kan kontakta vår avhoppartelefon.

  • Telefonen är inte bemannad utan du lämnar ditt telefonnummer och anger ålder på personen det gäller så ringer vi upp (vi behöver din ålder, så du får kontakt med rätt handläggare hos oss).
  • Du behöver inte tala om vem du är när du lämnar meddelandet.
  • Vi lyssnar av telefonen två gånger varje vardag under kontorstid och kontaktar dig så snart vi kan.

Endast särskilt utsedda socialsekreterare med kompetens i avhopp avlyssnar telefonen och kontaktar dig.

Här finns information om polisens avhopparverksamhet (länk till polisens webbplats) Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Malin Eckerbrandh
Senast uppdaterad: 1 juli 2024