Adresslista till föreningar inom det sociala området

Inom socialtjänstens område finns ett antal idéburna organisationer som gör värdefulla insatser för medmänniskor och är viktiga komplement till socialtjänsten.

A

Afasiföreningen
c/o Nilsson
Stadsparken 6, lägenhet 1605
135 38 TYRESÖ
Kontaktperson: Ingrid Nilsson, tel: 08-712 35 62
E-post: afasi@afasicenter.se

Autism Stockholms län
Brännkyrkagatan 91
1158 23 STOCKHOLM
Kontaktperson: Marita Skoog Jakobson, tel: 070-612 72 19
E-post: info@autismstockholm.org
Webbplats: autism.se Länk till annan webbplats.

B

BRIS region mitt
Box 101 47
121 77 STOCKHOLM
Kontaktperson: Linn Nordli tel: 08 128 686 34
E-post: bris.mitt@bris.se
Webbplats: bris.se Länk till annan webbplats.

Bufff Stockholm
Magnus Ladulåsgatan 6 A
118 66 STOCKHOLM
Kontaktperson: Madelein Kattel, tel: 010-150 13 18
E-post: stockholm@bufff.se
Webbplats: bufff.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

D

DHB Östra (Döva, hörselskadade och språkstörda barn)
Årstaängsvägen 9
131 52 STOCKHOLM
Kontaktperson: Madeleine Granqvist, tel: 070-886 18 51
E-post: kansliet.ostra@dhb.se
Webbplats: dhb.se/ostra Länk till annan webbplats.

DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Tyresöavdelningen
c/o Jane Roos
Axel Wennergrens väg 18
135 39 TYRESÖ
Kontaktperson: Ulf Looström, tel: 08-742 12 20
E-post: dhrtyreso@gmail.com
Webbplats: dhr.se Länk till annan webbplats.

F

FMN Storstockholm (Föräldraföreningen mot narkotika)
Ragvaldsgatan 12
118 46 Stockholm
Kontaktperson Ewa Ghobé, kanslichef tel: 08-654 40 50
E-post: info@fmn-sthlm.se

I

IFSAP Tyresö-Haninge
c/o Thim
Ramdalsvägen 81
136 68 VENDELSÖ
Kontaktperson: Sven-Erik Thim tel: 08-777 36 91
E-post: se.thim@telia.com

L

LP-Verksamheten Tyresö/Pingstkyrkan
Bollmoravägen 121
135 46 TYRESÖ
Kontaktperson: Krister Voutilainen tel: 08-447 72 20
E-post: lp@tyresopingst.se
Webbplats: masten.st Länk till annan webbplats.

M

Manscentrum Östra Södertörn
Handens stationsväg 17
136 40 HANDEN
Kontaktpersoner: Sören Berglund tel: 08-606 87 03 Peter Ericsson tel: 073-069 38 27
E-post: info@manscentrumsodertorn.se
Webbplats: manscentrumsodertorn.se Länk till annan webbplats.

N

NEURO-förbundet Haninge-Tyresö (Neurologiskt Handikappades Riksförbund)
Handenterminalen 4
136 40 HANDEN
Kontaktperson: Margareta Redelius tel: 08-777 65 59
E-post: redelius24@telia.com

R

Reumatikerföreningen Haninge-Tyresö
Handenterminalen 4
136 40 HANDEN
Kontaktperson: Solbritt Hallgren tel: 08-777 31 64
E-post: reumahantyr@gmail.com
Webbplats: reumatikerforbundet.org Länk till annan webbplats.

RSMH Gläntan (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa)
Bollmoravägen 14
135 40 TYRESÖ
Kontaktperson: Christel Lundgren tel: 070-446 47 07
E-post: rsmhglantan@gmail.com
Webbplats: rsmh.se Länk till annan webbplats.

Röda Korset
135 40 TYRESÖ
Kontaktperson: Birgit Larsson tel: 070-665 10 74
E-post: bibblarsson@gmail.com

S

Strokeföreningen Södertörn
Handenterminalen 4
136 40 HANDEN
Kontaktperson: Kjell Larsson tel: 070-972 10 34
E-post: Stroke.sodertorn@telia.com

T

Tyresö Demensförening
Radiovägen 3
135 48 TYRESÖ
Kontaktperson: Folke Svanäng tel: 073-053 59 83
E-post: eva.lundgren49@outlook.com
Webbplats: demensforbundet.se Länk till annan webbplats.

Tyresö Finska Förening
Box 87
135 22 TYRESÖ
Kontaktperson: Taimi Björklund tel: 070-677 69 81
E-post: taimi.b@telia.com

Tyresö Kvinno- och tjejjour
Granängsringen 53
135 44 TYRESÖ
Kontaktperson: Anna- Maria Yasdani ordförande tel: 08-742 23 33 Lena Petersson Kassör 08 742 23 33

E-post: info@tyresokvinnojour.se
Webbplats: tyresokvinnojour.se/ Länk till annan webbplats.

Tyresö Väntjänstförening/Frivilligcentralen
Bollmora Allé 11-13
135 39 TYRESÖ
Kontaktperson: Linda Nyberg, Tel: 072-858 67 70
E-post: info@tyresovantjanst.se
Webbplats: tyresovantjanst.se Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 5 april 2024

Hitta på sidan