Hur ska vi få alla unga att känna trygghet, meningsfullhet och kärlek?

Det här området söker svar på frågan: Hur ska vi få alla unga att känna trygghet, meningsfullhet och kärlek?

Fältverksamheten, skolor, fritidsgårdar, ungdomsmottagningen har frågat unga om vad som får dem att känna trygghet, meningsfullhet och kärlek, och vad som hindrar dem från det. Där framkom några viktiga fokusområden:

  • Hur kan vi tillsammans skapa en skola där vi vill vara?
  • Hur kan vi skapa förutsättningar för att unga och vuxna får mer tid tillsammans?
  • Hur kan unga människor få – och ta – mer makt och inflytande i samhället.

Många personer inom kommunen är med och bidrar i arbetet, bland annat finns representanter från skolor och fritidshem samt fältverksamheten, men även tillsammans med idéburna organisationer.

Hackaton för nya lösningar

Under två dagar i december 2023 genomfördes ett "hackaton" där Dalskolans elever och lärare från årskurs 7 och 8 deltog. Även skolans dåvarande och nuvarande rektor var med, Magnus och Ami. Där fanns även representanter från andra förvaltningar, till exempel från resursenheten inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen och från kultur- och fritidsförvaltningen. Under hackatonet genererade eleverna fram förslag på lösningar till fem områden som de hade arbetat fram.

Övergripande temat var ”En skola för var och en”. De fem områdena handlade om:

  • Skolstress
  • Raster och fritid
  • Schema
  • Intressantare lektioner
  • Hur kan ungdomar bli mer lyssnade på?

Alla förslag samlades in och sammanställdes. En jury valde ut två förslag som ska genomföras:

  • Utbilda fältassistenter och kuratorer i ACT för att eleverna skall få hjälp att hantera stress.
  • Se till att café och bibliotek i skolan får utökad tid med bemanning.

Läs med om hackaton på Dalskolan

Aktuellt 2024

I början av 2024 omformades de kommungemensamma områdena för fokusera arebtet och skapa ännu bättre effekt för Tyresöborna. Detta område har omformulerats och delvis slagits ihop med ett annat område. Den nya frågeställningen lyder: Hur kan vi göra för att fler Tyresöbor ska känna trygghet och meningsfullhet och hur ska vi kunna möta längtan efter gemenskap?

Vilka leder arbetet?

Ledartröja för det här området var Britt Sundström, familjebehandlare mot barn och unga.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 februari 2024