Hur kan vi öka inkluderingen och få fler självförsörjande Tyresöbor?

Det här området söker svar på frågan: Hur kan vi öka inkluderingen och få fler självförsörjande Tyresöbor?

Den resurs som finns i Tyresö kommun i form av människor som står utanför arbetsmarknaden behövs och anställningsbarheten behöver öka i samklang med arbetsgivares behov och utbildningarnas utformning.

Vi vill, tillsammans med Tyresöbor och olika aktörer, hitta nya, smidigare lösningar till att fler personer kan komma ut i arbete och praktik. Vi vill också att fler arbetsplatser, både kommunala och privata, ser möjligheterna och vinningen i detta.

Mot bakgrund av detta har vi startat ett projekt med arbetsnamnet ”Piloten 2024”, som innebär att åtta deltagare från Centrum för arbete och integration (CAI), som har ekonomiskt bistånd, ska få en subventionerad anställning i kommunala verksamheter. Ett team med medarbetare från olika enheter jobbar med projektet och hur vi på bästa sätt ser till att deltagare utvecklas så mycket som möjligt under deras subventionerade anställning – ett återkommande uttryck är hur vi under anställningsperiodens gång ”minskar glappet” mot att bli självförsörjande. En handledarutbildning för medarbetare som tar emot personer är ett exempel på hur detta utvecklas.

Vidare arbete inom detta kommungemensamma område är just att undersöka hur vi bättre kan fånga upp personer som tidigare har varit på praktik/anställning via CAI men som av olika anledningar inte etableras på arbetsmarknaden. Vi har även undersökt och testat att stötta anställda med svenska som andraspråk i kommunens verksamheter i att utveckla språket på sin arbetsplats. Vi ser ett stort behov av detta och kommer därför testa att utbilda medarbetare till språkombud till hösten.

Behöver du anställa personal? Mejla arbetsmarknad@tyreso.se.

Vi vill gärna höra dina idéer kring hur fler Tyresöbor ska bli självförsörjande! Mejla gärna till ledartroja@tyreso.se.

Aktuellt 2024

I början av 2024 omformades de kommungemensamma områdena för fokusera arebtet och skapa ännu bättre effekt för Tyresöborna. Detta område har omformulerats, och den nya formuleringen lyder: Hur kan vi bättre matcha den kompetens och arbetskraft som finns i kommunen som en resurs för att kompetensförsörja kommunkoncernen och Tyresös näringsliv? Det arbete som har startats fortsätter inom ramen för detta.

Vilka leder arbetet?

Ledartröjor för området heter Matilda Egerhag och Sofia Runebrand. Matilda jobbar till vardags som lärare i SFI/SVA på C3L Komvux i Tyresö, och Sofia jobbar som verksamhetsledare på Centrum för arbete och integration (CAI).

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 februari 2024