Hur kan kommunen förbättra möjligheterna till kontakt om bemötande av Tyresöborna?

Det här området söker svar på frågan: Hur kan kommunen förbättra möjligheterna till kontakt och bemötande av Tyresöborna?

För att undersöka var Tyresöborna tycker, har vi på olika sätt och i olika sammanhang träffat Tyresöbor och frågat dem vad de tycker om kommunens sätt att bemöta dem. Vi har också tagit del av de synpunkter som kommit in via bland annat Servicecenter och de olika dagliga kontaktytor som Tyresöborna har med kommunen.

Många Tyresöbor svarar att de är nöjda med kontakten med kommunen, men det finns också de som tycker att de bollas runt till alltför många olika personer när de kontaktar kommunen. Ibland får Tyresöborna också vänta orimligt länge på att få svar på sina frågor.

För att ta reda på varför, har vi även pratat med medarbetare i kommunen. Vi har frågat dem vad de ser för hinder idag och vad vi behöver förändra för att alla Tyresöbor ska bemötas på ett likvärdigt sätt, och få svar på sina frågor.

Under hösten bytte vi fokus till målgruppen företagare i Tyresö. Bakgrunden är att Tyresö halkar neråt i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner, och den trenden behöver brytas snabbt.

Vi deltog i kommunens drop in för företagare, tillsammans med politiker och representanter från flera av kommunens verksamheter. Vi har också tagit del av enkätresultat och intervjuer och klustrat olika områden där kommunen behöver göra förbättringar. Vid en ”checkpoint” i Tyresö centrum frågade vi företagare om hur det är att driva verksamhet i Tyresö.

Aktuellt 2024

Det här kommungemnsamma området kommer inte att fortsätta som ett eget område under 2024, utan arbetet kommer att drivas inom ordinarie verksamheter och frågan om kontakt och bemötande kommer vara levande i de andra kommungemensamma områdena.

Vilka leder arbetet?

Ledartröjor för uppdraget är Nadja Meidal och Eva Tinnerholm. Nadja är samhällsvägledare och jobbar i Servicecenter. I sin roll möter hon Tyresöbor dagligen, antingen personligen eller via telefon, mejl och chatt. Eva är kommunikatör och ansvarig för kommunens externa webbplats, tyreso.se, som många Tyresöbor besöker för att uträtta ärenden och hitta information.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 februari 2024