Hur kan vi göra alla som behövs delaktiga i utmaningar som ingen kan lösa ensam?

Det här området söker svar på frågan: Hur kan vi göra alla som behövs delaktiga i utmaningar som ingen kan lösa ensam?

Tyresöborna ska känna sig väl omhändertagen i sin kontakt med Tyresö kommun oavsett vad det gäller eller vem kommer i kontakt med. Medborgarnas ökade förväntningar på tillgång och kvalitet i den kommunala servicen och den välfärdsutmaning vi befinner oss mitt i kräver förändrade arbetssätt, men skapar också nya möjligheter. Dessa hittar vi bäst genom att samarbeta över gränserna när det ger mervärde för invånarna. Flertalet av de organisatoriska gränser som finns i en kommun har vi själva skapat. Det betyder också att vi kan välja att arbeta kommungemensamt när det behövs för bättre leverans till Tyresöborna.

Tyresöbornas bästa ska alltid stå i fokus oavsett Tyresö kommuns organisationsstruktur. Vi behöver förstå behoven hos medborgare för att sedan gå tillbaka till se över våra samarbeten och hur dessa kan förbättras för att göra det så bra som möjligt för Tyresöborna.

  • Vi utforskar hinder och testar nya arbetssätt för att samarbeta för Tyresöbornas bästa.

Vi har arrangerat workshops för alla medarbetare i Tyresö kommun där vi uppmuntrade till att berätta vilka utmaningar som finns i samarbetet internt. Cirka 90 medarbetare kom och bidrog med sin input som gav oss många bra insikter att jobba vidare med. Ett återkommande hinder var att vi inte känner till varandra i organisationen eller vad som händer på förvaltningarna, och att man vill att det ska vara lättare att få kontakt med varandra och arbeta mer med varandra över förvaltningsgränserna. Ett lösningsspår är att information om vad som händer i de olika verksamheterna ska vara lättare att hitta på intranätet.

Något annat vi testat var att anordna ett hackaton med Dalskolans elever från årskurs 7 och 8. Eleverna satt i grupper och ”hackade” fram lösningar på utmaningar de upplever i sin vardag och som är framtagna av dom själva. Lösningarna togs sedan vidare till beslutsfattare (skolchefen, rektorn, lärare) för att arbeta vidare med.

Läs mer om Hackaton på Dalskolan

Utöver detta ska vi sprida hur vi kan arbeta med målsökande med hjälp av innovationsprocessen och tjänstedesign internt i kommunen. Två ledartröjor kommer att hålla utbildningstillfällen tillsammans under 2024.

  • Hur kan vi som kommun kan hjälpa till att motverka ofrivilligt ensamhet?

Social isolering är generellt sett vanligast bland äldre men förekommer i alla åldrar. Det finns ett tydligt samband mellan social isolering och att inte ha någon nära vän. Hur möter vi ensamhet bland Tyresöborna? Hur kan vi hitta nya sätt att bryta ofrivillig ensamhet?

Vi har under 2023 mött cirka 200 äldre personer för att inventera om man överhuvudtaget upplever att man är ensam och vad man i sånt fall har för behov. 80 procent svarade att man kände sig väldigt ensam och att man vill kunna umgås med andra utan att behöva lämna sitt hem. Därför väcktes idén med att ta fram en digital plattform för den här målgruppen med innehåll som de själva har sagt att de önskar fanns. Arbetet med att bygga en digital plattform för att möta målgruppens behov är i rullning. Ett annat sätt att minska ofrivillig ensamhet är att äldre- och omsorgsförvaltningen tillsammans med PRO och Väntjänsten sedan höstas har börjat med soppluncher på restaurang Utsikten, dit äldre får anmäla sig och ta sig till för att äta en gemensam sopplunch. Det har varit mycket uppskattat.

Aktuellt 2024

I början av 2024 omformades de kommungemensamma områdena för fokusera arebtet och skapa ännu bättre effekt för Tyresöborna. Detta område har omgrupperats och delen som handlar om att motverka ofrivillig ensamhet har gått in under ett annat område med en ny formulering: Hur kan vi göra för att fler Tyresöbor ska känna trygghet och meningsfullhet och hur ska vi kunna möta längtan efter gemenskap?

Vilka leder arbetet?

Ledartröjor för uppdraget är Ida Jeng, som jobbar som samordnare inom hemtjänsten, och Sofie Nyman, koordinator som jobbar med medborgarservice, främst inom VA-frågor.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 februari 2024