Hur kan vi jobba för bättre cirkulär ekonomi/hållbarhet, klimat och natur?

Det här området söker svar på frågan: Hur kan vi jobba för bättre cirkulär ekonomi/hållbarhet, klimat och natur?

Vi har identifierat att både medborgare och medarbetare efterfrågar att det ska blir enklare att återbruka i Tyresö. Därför är våra första utmaningsfrågor i uppdraget:

 • Hur kan vi öka återbruk av de resurser vi redan har i kommunen?
 • Hur kan vi öka kunskap och inspirera till ökat återbruk bland medarbetare och medborgare?
 • Hur kan vi skapa meningsfulla mötesplatser för kunskapsöverföring och nätverkande kring återbruk?

Vår målgrupp

 • Medborgare som vill återbruka
 • Barn och ungas delaktighet i fokus

Varför är uppdraget viktigt?

 • Mycket användbara resurser som slängs
 • Återbruk är inte normaliserat - det är enklare att köpa nytt
 • Låg kunskap hos allmänheten om hur man återbrukar
 • Få platser att få hjälp och inspiration om återbruk
 • Ingen sammankoppling mellan aktörer som sysslar med återbruk
 • Vissa grupper har kunskap, men har begränsade resurser att sprida den

Effektmål

 • Fler resurser återanvänds
 • Tyresöborna känner sig mer inspirerade och upplever att det är lätt att återbruka i Tyresö
 • Återbruk är mer normaliserat

Vi har under 2023 anordnat workshops för föreningar, medborgare och medarbetare. Syftet har varit att ta reda på vilka behov som finns kring återbruk och få fram förslag på aktiviteter på hur vi kan öka återbruk i kommunen. Vi har haft dialoger med medborgare på olika sätt under 2023, bland annat i samband med Tyresöfestivalen i september, där vi hade dialog med ett hundratal medborgare kring hur vi kan öka återbruk i kommunen, och i samband med en ”checkpoint” i Tyresö centrum i november.

Några av förslagen som vi nu arbetar vidare med:

 • ReTyr hyllor; skåp/hyllor som placeras på till exempel arbetsplatser och i bostadsrättsföreningar. Här kan man enkelt lämna något man inte behöver och ta något man vill ha. Vi arbetar med att inspirera till att starta upp ReTyr hyllor i kommunens verksamheter och ute bland kommunens medborgare. ReTyr hyllor finns nu bland annat i Kvarnhjulet och i allaktivitetslokalen i Granängsringen. Hyllorna är begagnade skåp som är återbrukade från någon av kommunens verksamheter.

 • Återbrukskarta och förbättrad webbinformation; önskemål om mer tillgänglig information på kommunens hemsida. Dessutom en återbrukskarta i digital (och eventuellt tryckt) form där man som medborgare lätt kan få fram var i kommunen som man kan lämna prylar för återbruk och återvinning, reparera trasiga kläder och utrustning, hyra och låna utrustning, till exempel fritidsbanken. Arbete med ovanstående är påbörjad i samverkan med lokala föreningar.

Vilka leder arbetet?

Ledartröjor för är Annika Wiberg och Eva Tinnerholm. Annika är naturskolepedagog och håller till vardags natur- och miljölektioner för grundskoleelever i Alby naturreservat. Eva är kommunikatör och ansvarig för kommunens externa webbplats, tyreso.se, som många Tyresöbor besöker för att uträtta ärenden och hitta information.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 februari 2024