Invasiva växter och djur i sjöar och hav

En art som genom mänsklig aktivitet flyttats till en ny miljö kallas för en främmande art. Om den sedan allvarligt försämrar miljön, till exempel genom att sprida smittor, kallas den istället för en invasiv främmande art.

Främmande arter

En främmande art som har förmågan att allvarligt förändra sin omgivning på ett oönskat sätt, till exempel genom att konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor, kallas för invasiv. De invasiva främmande arterna har ofta egenskaper som gör att de är tåliga, växer snabbt och förökar sig effektivt. Invasiva främmande arter skadar naturen så att ekosystem och dess funktioner som vi är beroende av rubbas.
Kortfilm om invasiva främmande arter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Invasiva främmande arter är identifierat som ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Om vi kan förutsäga vilka arter som innebär en risk är det lättare att hindra att de etablerar och sprider sig i naturen.
Se kortfilmer på Artdatabankens webbplats Länk till annan webbplats.

Allt fler nya främmande arter dyker upp i våra vatten. De flesta av dessa har tagit sig hit med hjälp av sjöfarten, men även fritidsbåtar kan få fripassagerare. Vissa främmande arter riskerar att bli invasiva och påverka den biologiska mångfalden negativt. Genom att hålla koll på båtar och annan utrustning som flyttas mellan olika vatten kan vi förhindra spridning av invasiva främmande arter.

Exempel på invasiva vattendjur: Signalkräfta, Kinesisk ullhandskrabba, trekantig vattenbrackmussla och Svartmunnad smörbult.

Exempel på invasiva vattenväxter: Smal Vattenpest och Sjögull.

  • Töm ur allt vatten från din båt eller utrustning innan den flyttas.
  • Tvätta båt och utrustning rena från växtdelar, djur och sediment innan flytt till ett nytt vatten.
  • Torka båt, fiskeredskap och annan utrustning innan flytt till ett nytt vatten.
Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 mars 2024

Hitta på sidan