Båtbottentvätt

Tyresös båtbottentvätt ligger i Trollbäckens båtsällskaps hamn i Vissvass. Tvätten klarar båtar med en längd upp till 12 meter (drygt 10 meter i vattenlinjen), bredd upp till 4 meter och ett djupgående av 2,1 meter.

Båtbottentvätten är stängd för säsongen!

Bottentvätt är det bästa sättet att ta bort beväxningen på båtskrov. Tvättar du båtbotten 2–3 gånger per säsong bibehåller du båtens fartegenskaper och minskar bränsleförbrukningen.

Båtbottentvätten i Vissvass

Därför ska du tvätta båtbotten

 • En låg kostnad och lite arbete för skötsel och rengöring av din båtbotten
 • Bibehåll båtens fartegenskaper och bränsleförbrukning genom hela båtsäsongen
 • Minska belastningen av gifter och övergödning i Östersjön
 • Spara in på färgkostnader

Båtar som inte kan tvättas

 • Träbåtar.
 • Motorbåtar med fler axlar eller drev under båten.
 • Segelbåtar med vingköl eller breda bulbkölar.

Båtar målade med biocidfärg får inte tvättas

Enligt Havs- och vattenmyndigheten sker ett ökat läckage av gifter om båtar som är målade med biocidfärg tvättas med borsttvätt då den mekaniska behandlingen gör att
biofilmen tas bort och ytlagret ruggas upp. Gifter läcker då rakt ut i vattnet eller utsöndras vid botten från färgflagor och partiklar som lossnat.

Går båten att tvätta i båttvätt BIGWASH 12?

För dig som har motorbåt ska svaret på frågorna 1–4 vara nej för att båten ska vara godkänd för tvätt.

För dig som har segelbåt ska svaret på alla frågorna 1–7 vara nej för att båten ska vara godkänd för tvätt.

 1. Båtens längd större än 12 meter?
 2. Båtens bredd större än 4 meter?
 3. Två eller fler propelleraxlar eller drev under skrovet? OBS! Gäller ej drev och propellrar bakom akterspegel.
 4. Andra föremål under skrovet som sticker ut mer än 15 cm och som inte sitter längs båtens centrumlinje (exempelvis loggar, ekolod)?
 5. Går kölen djupare än 2,1 meter?
 6. Går kölfenan, inklusive eventuell bulb, djupare än 1,4 meter sett från båtens i övrigt lägsta punkt. Det vill säga kölfenan får inte vara längre än 1,4 meter i djupled
 7. Är båtens köl eller kölfena försedd med någon av följande formationer:
 • Bulb bredare än 45 cm?
 • Vingar (Vingköl)?
 • Övrigt som är mer än 45 cm brett?
 • Något som är nästan helt platt baktill/framtill och mer än 30 cm brett?
 • Mer än en köl/fenköl samt utanför båtens centrum linje (till exempel katamaran, slagköl)?

Bilder på tvättbara och inte tvättbara skrovtyper , 797.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Du bör tvätta när havstulpanlarverna har satt sig fast på båtens skrov, men innan de blivit för hårda.

Läs om havstulpaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Havstulpanvarningen är en gratis sms- och e-posttjänst som meddelar när havstulpanerna börjat växa till sig och det är dags att se över sin båtbotten.

Läs om varnings-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta till båtbottentvätten

Tyresös båtbottentvätt ligger längst ut på den nordligaste bryggan i Trollbäckens båtsällskaps hamn på Ängsudden i Vissvass.

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 31 oktober 2023