Toalettavfall från fritidsbåtar

Det finns två stationära tömningsstationer för båttoaletter i Tyresö. En vid Notholmens gästbrygga och en vid Trinntorps/Tyresö brygga.

Båtlatrin vin Trinntorpsbrygga

Båtlatrinstationerna öppnar för säsong vecka 16 och stänger vecka 43.

Flytande tömningsstation vid Dyviksudd tas ur bruk 2022

Det finns fast installerade tömningsstationer vid Trinntorps/Tyresö brygga vid Erstaviken och vid Notholmens gästbrygga. Vid dessa tömningsstationer kan du tömma båtar som har tömningsventiler med konkoppling som passar för vacuumsugning. Kommunen har inte mer information vad gäller djupet vid stationerna, än sjökorten från Sjöfartsverket.
Sök i hamnkartan Länk till annan webbplats.

2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Toalettavfall i havet kan ge upphov till hygieniska- och miljömässiga problem, som försämrad badvattenkvalitet, risk för smittspridning, övergödning och ökad algblomning. Det är främst urin som innehåller de näringsämnen som göder havet. Den urin som en person alstrar på ett dygn beräknas ge näring till cirka ett kilo alger. Förbudet får konsekvenser för båtägarna som måste se till att deras septiktank går att tömma i land. Har båten ingen tank måste sådan installeras eller så kan en portabel tank införskaffas.

 Din septiktank (hålltanken) bör ha en volym om minst 40 liter. Då kan en familj vara ute några dagar innan tanken är full och behöver tömmas. Tillsammans med en vakuumtoalett kan antalet tömningar minskas.

Kemiska och biologiska processer som sker i tanken.

  • Bakterier producerar gaser som svavelväte i syrefattiga miljöer, vilka kan ge luktproblem. Detta kan förhindras genom att ha god luftning av tanken och genom att ha ett luftfilter.
  • Byt luftfiltret en gång per år för bästa luktreducering.
  • Undvik att använda kemikalier för att ta bort lukten, de stör tömningssystemen.
  • Fosfor kan bilda beläggningar som är svåra att få bort på insidan av tanken och i slangar.
  • Urin är dessutom frätande vid lagring så kolla tankens hållbarhet efter ca 10-15 år.

Portabel toalett eller fast septiktank?

Vanliga toalettlösningar är portabel toalett eller fast septiktank som antingen töms till sjöss eller har däcksbeslag för sugtömning. Vissa portabla toaletter sugtöms och då oftast i en hamn där det eventuellt kan finnas en utslagsvask.
Töm inte i utedass eller komposterbart dass, eftersom dessa saknar kapacitet för båtlatrin.

Portabel tank

En portabel tank är en bra och ekonomisk lösning för små fritidsbåtar som inte har utrymme, eller om kostnaden för ombyggnation blir omotiverat stor. Tanken rymmer ca 10-25 liter. Genom att tömma ofta och göra rent tanken kan luktproblem förebyggas. Undvik att använda sanitetsvätskor.

Bygga om båten?

Fritidsbåtar som idag saknar ett däckbeslag för sugtömning av latrintanken kan bygga om sitt toalettsystem. Ombyggnaden ska i så fall ha en däckanslutning som följer den internationella standarden ”ISO 8099:2 000, system för uppsamling av toalettavfall”. För att toalettsystemet ska klara det undertryck som skapas vid sugtömningen bör luftledningen ha tillräcklig diameter. För tankar av vanlig storlek krävs en luftningsledning med innerdiametern 19 millimeter. Flexibla tankar och tankar med luftningsventil kräver 16 millimeter. Om luftningsledningen inte är tillräcklig riskerar latrintanken att tryckas ihop av undertrycket som sugtömningen skapar. Båtar tillverkade efter 2006 ska ha ett sugtömningsbart system med ovan nämnda ISO-standard. Ett billigare alternativ till ombyggnation av din båt är att köpa en portabel toalett. 

Den internationella symbolen för sugtömningsstationer visar dig rätt. Stationen är ordentligt utmärkt med instruktioner om hur du genomför tömningen. Tömning ska enligt lag vara gratis, men en extra avgift kan tillkomma på båt- eller gästplatsavgiften.

Tänk på detta inför tömning

Stationerna är inte anpassade för att ta emot slagvatten eller oljeblandat vatten som räknas som farligt avfall och ska lämnas till miljöstation.

Använd endast lättupplöst toalettpapper. Släng inte bindor, tamponger eller blöjor i septiktanken eftersom det kommer orsaka stopp, antingen i ditt toalettsystem eller i mottagningsstationen. Även toalettpappersanvändningen bör begränsas eller välj ett speciellt lättupplöst papper. Testa genom att låta en bit papper ligga i blöt över natten och se hur mycket det har lösts upp.

Felanmälan av båtlatrintömningstankar

Felanmälningar av båtlatrintömningstankar som kommer in under kvällar och helger åtgärdas nästföljande vardag.

Tre olika typer av sugtömningsstationer:

  • Stationära kan vara kopplade till det kommunala avloppsnätet eller till en uppsamlingstank. Stationen installeras på bryggan eller liknande på båtklubben eller gästbryggan.
  • Transportabla är mindre ”kärror” på hjul som kan dras till båten. Tankens kapacitet räcker endast till en eller ett fåtal septiktankars innehåll. Efter tömning av båten måste tanken tömmas i en avloppstank.
  • Flytande är en flytande tank som kan placeras i farleder eller vikar. Ofta kan två båtar förtöja och tömma vid stationen samtidigt.
Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 april 2024

Hitta på sidan