Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan vara höstlöv, häckklipp, mindre mängd fallfrukt, mindre grenar, ogräs eller gräs från trädgården. Kvistar och grövre ris sorteras för sig.

Symbol för trädgårdsavfall

 

Så tar du hand om ditt trädgårdsavfall

Du kan antingen kompostera ditt trädgårdsavfall, abonnera på ett trädgårdsavfallskärl eller lämna det på kretsloppscentralen. Släng inte trädgårdsavfallet på kommunal mark.
Läs mer om trädgårdsavfall

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik). För större mängd, kontakta valfri avfallsanläggning.

Exempel på anläggningar

Detta händer med avfallet sen

Insamlat trädgårdsavfall komposteras på återvinningsanläggning. Komposten siktas när den är klar och används som jordförbättringsmedel, antingen på grönytor inom anläggningen eller säljs till andra jordtillverkare.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 november 2023

Hitta på sidan