Trädgårdsavfall

Alla som har en trädgård eller grön innergård har trädgårdsavfall. Det kan vara höstlöv, häckklipp, mindre mängd fallfrukt, mindre grenar, ogräs eller gräs.

Symbol för trädgårdsavfall

Detta händer med avfallet sen

Insamlat trädgårdsavfall komposteras på anläggningen i Kovik. Komposten siktas när den är klar och används som jordförbättringsmedel, antingen på grönytor inom anläggningen eller säljs till andra jordtillverkare.

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik). För större mängd, kontakta valfri avfallsanläggning.

Exempel på anläggningar

Så tar du hand om ditt trädgårdsavfall

Du kan antingen kompostera ditt trädgårdsavfall, abonnera på ett trädgårdsavfallskärl eller lämna det på kretsloppscentralen. Släng inte trädgårdsavfallet på kommunal mark.
Läs mer om trädgårdsavfall

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 februari 2022

Hitta på sidan