Stubbar och rötter

Stubbar och rötter.

Symbol för stubbar

Kontakta valfri entreprenör

Stubbar och rötter innehåller jord, stenar och grus, vilket förstör maskineriet vid behandling och därför behöver de hanteras separat. Dessa lämnar du mot en kostnad, på avfallsanläggning som kan ta emot och hantera dem, alternativt kontakta valfri entreprenör för exempelvis stubbfräsning eller hämtning.

Exempel på avfallsentreprenörer

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 maj 2023

Hitta på sidan