Stubbe

Sorteras som:

Stubbar

Lämnas här:

Valfri entreprenör

Kontakta valfri entreprenör

Stubbar och rötter innehåller jord, stenar och grus, vilket förstör maskineriet vid behandling och därför behöver de hanteras separat. Dessa lämnar du mot en kostnad, på avfallsanläggning som kan ta emot och hantera dem, alternativt kontakta valfri entreprenör för exempelvis stubbfräsning eller hämtning.

Exempel på avfallsentreprenörer

Läs mer om Stubbar

Observera: kan inte lämnas som grovavfall för hämtning vid fastighet.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 juni 2023

Hitta på sidan