Rötter

Sorteras som:

Stubbar

Lämnas här:

Valfri entreprenör

Kontakta valfri entreprenör

Stubbar och rötter innehåller jord, stenar och grus, vilket förstör maskineriet vid behandling och därför behöver de hanteras separat. Dessa lämnar du mot en kostnad, på avfallsanläggning som kan ta emot och hantera dem, alternativt kontakta valfri entreprenör för exempelvis stubbfräsning eller hämtning.

Exempel på avfallsentreprenörer

Läs mer om Stubbar

Extrainformation

Lämna till second hand

Har du saker som går att återanvända? Istället för att slänga kan du skänka dina gamla användbara saker till Pingstkyrkans eller Myrornas insamlingscontainrar på kretsloppscentralen. På så vis får sakerna chans till nytt liv samtidigt som du gör en insats för miljön.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 maj 2021

Hitta på sidan