Växter (utan jord)

Sorteras som:

Trädgårdsavfall

Detta händer med avfallet sen

Insamlat trädgårdsavfall komposteras på anläggningen i Kovik. Komposten siktas när den är klar och används som jordförbättringsmedel, antingen på grönytor inom anläggningen eller säljs till andra jordtillverkare.

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik). För större mängd, kontakta valfri avfallsanläggning.

Exempel på anläggningar

Läs mer om Trädgårdsavfall

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 maj 2021

Hitta på sidan