Planglas

Exempelvis spegelglas, bilglas, akvarium, duschväggar i glas och fönsterglas utan ram/karm.

Symbol för planglas

 

Observera: kan inte lämnas som grovavfall för hämtning vid fastighet.

Läs mer om bygg- och rivningsavfall

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik).

Detta händer med avfallet sen

När glaset har lämnat kretsloppscentralen sorterar maskiner ur glas, trä, plast och metaller. Allt glas återvinns, och de resterande cirka 1-2 procent av det inlevererade materialet går till förbränning.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 maj 2023

Hitta på sidan