Dricksglas

Sorteras som:

Restavfall

Detta händer med avfallet sen

Restavfallet körs till kraftvärmeverk i Stockholm där det förbränns. Av värmen som bildas tillverkas el och fjärrvärme med hög effektivitet. En liten mängd aska blir kvar som tas om hand.

Läs mer om Restavfall

Observera: kan inte lämnas som grovavfall för hämtning vid fastighet.

Slå in i papper

Tänk på att slå in trasiga dricksglas i papper innan du slänger de i restavfallspåsen, för att undvika att den som ska hantera avfallet skadar sig.

Lämna till second hand

Har du saker som går att återanvända? Istället för att slänga kan du skänka dina gamla användbara saker till Pingstkyrkans eller Myrornas insamlingscontainrar på kretsloppscentralen. På så vis får sakerna chans till nytt liv samtidigt som du gör en insats för miljön.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 maj 2023

Hitta på sidan