Duschvägg av glas

Sorteras som:

Planglas - Fönsterglas

Detta händer med avfallet sen

När glaset har lämnat kretsloppscentralen sorterar maskiner ur glas, trä, plast och metaller. Allt glas återvinns, och de resterande ca 1-2% av det inlevererade materialet går till förbränning.

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik). För större mängd, kontakta valfri avfallsanläggning.

Exempel på anläggningar

Läs mer om Planglas - Fönsterglas

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 maj 2021

Hitta på sidan