Hårdplast

Exempelvis trädgårdsmöbler, balkonglådor, pulkor och hinkar. Hit räknas inte plastförpackningar.

Symbol för hårdplast

 

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik).

Detta händer med avfallet sen

Hårdplasten som samlas in på kretsloppscentralen skickas till en anläggning som finsorterar plasten innan den skickas vidare för materialåtervinning för att kunna bli nya plastprodukter. Den del av plasten som inte kan återvinnas (exempelvis kompositmaterial) skickas vidare för energiåtervinning.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 januari 2024

Hitta på sidan