Plastgalge

Sorteras som:

Hårdplast

Detta händer med avfallet sen

Hårdplasten som samlas in på kretsloppscentralen skickas till en anläggning som finsorterar plasten innan den skickas vidare för materialåtervinning för att kunna bli nya plastprodukter. Den del av plasten som inte kan återvinnas (exempelvis kompositmaterial) skickas vidare för energiåtervinning.

Läs mer om Hårdplast

Skruva loss hängare i metall

Om galgen har en hängare av metall, ska denna skruvas loss och lämnas i containern för metall på kretsloppscentralen.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 maj 2021

Hitta på sidan