Blomkruka i plast (innerkruka)

Sorteras som:

Hårdplast

Detta händer med avfallet sen

Hårdplasten som samlas in på kretsloppscentralen skickas till en anläggning som finsorterar plasten innan den skickas vidare för materialåtervinning för att kunna bli nya plastprodukter. Den del av plasten som inte kan återvinnas (exempelvis kompositmaterial) skickas vidare för energiåtervinning.

Läs mer om Hårdplast

Plastkrukor sorteras olika

Plastkrukor som är avsedda att följa med växten under hela dess livslängd räknas inte som förpackningar och ska därför slängas på kretsloppscentralen som hårdplast, alternativt i din restavfallspåse. Plastkrukor som följer med vid köp av exempelvis färska kryddor och sallader klassas däremot som förpackning och ska istället slängas på återvinningsstation.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 januari 2022

Hitta på sidan