Träskaft

Sorteras som:

Trä

Detta händer med avfallet sen

Trä transporteras till Koviks återvinningsanläggning där det lagras i avvaktan på flisning. Efter flisning levereras det vidare under bränslesäsong ( september-maj) till fjärrvärmeproduktion, exempelvis hos Söderenergi i Södertälje.

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik). För större mängd, kontakta valfri avfallsanläggning.

Exempel på anläggningar

Läs mer om Trä

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 maj 2021

Hitta på sidan