Båt av trä (demonterad)

Sorteras som:

Trä

Detta händer med avfallet sen

Trä transporteras till Koviks återvinningsanläggning där det lagras i avvaktan på flisning. Efter flisning levereras det vidare under bränslesäsong ( september-maj) till fjärrvärmeproduktion, exempelvis hos Söderenergi i Södertälje.

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik). För större mängd, kontakta valfri avfallsanläggning.

Exempel på anläggningar

Läs mer om Trä

Demontera och avlägsna elektronik och bränsletank

Båten behöver vara demonterad i mindre bitar (1 x 1 m) för att du sak kunna slänga den på kretsloppscentralen. Du behöver också avlägsna eventuell elektronik och bränsletank.Du kan även kontakta Båtretur som är ett nationellt nätverket för återvinning av fritidsbåtar.

Läs mer på Båtreturs webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 september 2021

Hitta på sidan