Trä

Exempelvis plank, målat trä, spånskivor, parkett och trämöbler

Symbol för trä

 

Observera: kan inte lämnas till grovavfall för hämtning vid fastighet.

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik) åt gången.

Läs mer om bygg-och rivningsavfall

Verksamheter får inte lämna tryckimpregnerat virke på kretsloppscentralen

Tryckimpregnerat virke från verksamheter får inte lämnas på kretsloppscentralen.

Detta händer med avfallet sen

Trä transporteras till återvinningsanläggning där det lagras i avvaktan på flisning. Efter flisning levereras det vidare under bränslesäsong ( september-maj) till fjärrvärmeproduktion till fjärrvärmebolag.

 

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 maj 2024

Hitta på sidan