Säkerhetsnål

Sorteras som:

Restavfall

Detta händer med avfallet sen

Tyresös restavfall behandlas i Högdalens kraftvärmeverk, som ägs av Stockholm Exergi. Vid energiutvinning av avfall genom förbränning produceras fjärrvärme och el. Avfallsförbränningsanläggningen är ansluten till fjärrvärmenätet för att distribuera den el och värme som produceras när avfallet förbränns.

Läs mer om Restavfall

Slå in i papper

Tänk på att slå in vassa föremål i papper innan du slänger de i restavfallspåsen, för att undvika att den som ska hantera avfallet skadar sig.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 maj 2021

Hitta på sidan