Mjölkförpackning

Om förpackningen består av olika material

Om förpackningen består av flera material, ska respektive materialslag sorteras för sig på återvinningsstationen. Exempelvis sorteras plastkorkar som plastförpackningar.


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 december 2023

Hitta på sidan