Restavfall

Restavfall (tidigare kallat hushållsavfall) är det avfall som du lägger i soppåsen hemma eller i personalrummet på din arbetsplats. Restavfallet är det som blir kvar när du har sorterat ut förpackningar, tidningar, farligt avfall samt el- och grovavfall.

Symbol för restavfall

Detta händer med avfallet sen

Tyresös restavfall behandlas i Högdalens kraftvärmeverk, som ägs av Stockholm Exergi. Vid energiutvinning av avfall genom förbränning produceras fjärrvärme och el. Avfallsförbränningsanläggningen är ansluten till fjärrvärmenätet för att distribuera den el och värme som produceras när avfallet förbränns.

Visste du att

Ungefär en tredjedel av allt som slängs i restavfallspåsen är förpackningsmaterial som egentligen ska lämnas på återvinningsstationen, så att det kan återvinnas. Utöver det så utgör matavfall en stor del av innehållet i restavfallspåsen, som hade kunnat bli biogas och biogödsel om det sorterades rätt. Genom att sortera ditt avfall kan du minska på antalet restavfallshämtningar. På så sätt gör du både plånboken och miljön en tjänst!

Läs mer om restavfall

Mer information om hur du hanterar ditt restavfallskärl, ändrar kärlstorlek eller byter abonnemang hittar du på sidan för restavfall.
Restavfall

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 januari 2022

Hitta på sidan